Đăng ký tài khoản

Chú ý đọc kỹ hướng dẫn đăng ký

Bước 1: đăng ký tài khoản tại Forum IELTS Quảng Bình  trước rồi gửi hình proof qua mail [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp qua Facebook Page

https://forum.ieltsquangbinh.com/forums/topic/cach-dang-ky-tai-khoan/

Bước 2: Mình sẽ tạo tài khoản của bạn ngay lập tức. Sau đó mình sẽ liên hệ lại báo đã add account.

Nội quy tài khoản

– Mỗi thành viên chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất và chịu trách nhiệm về tài khoản của chính mình.

– Nội dung tên tài khoản không mang ý nghĩa thô tục, báng bổ, không mang tính chất chính trị, tôn giáo. Tài khoản phải có thông tin cá nhân (Họ tên, username) rõ ràng.

– Không mua bán, trao đổi tài khoản, không cố ý sử dụng tài khoản để đi ngược lại với sự phát triển của website.

Thành viên vi phạm: Khóa tài khoản vĩnh viễn (Block IP, email)

2 Comments

  1. Trịnh Hiếu Ngân October 27, 2021
    • Trịnh Hiếu Ngân October 27, 2021

Leave a Reply