( Update 2021) Dịch song ngữ IELTS Cambridge 15 Test 1 Passage 1 Free

Nutmeg – a valuable species

Dịch song ngữ IELTS Cambridge 15 Test 1 Passage 1
Dịch song ngữ IELTS Cambridge 15 Test 1 Passage 1

The nutmeg tree, Myristica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world: a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas – or Spice Islands – in the northeastern Indonesia. The tree is thickly branched with dense foliage of touch, dark green oval leaves, and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased in a fleshy husk. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple-brown shiny seed, 2-3 cm long by about 2 cm across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an ‘aril’. These are sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril.

Nhục đậu khấu, có tên khoa học là Myristica fragrans, là loài thực vật thường xanh lớn có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Cho tới cuối thế kỷ 18, loài thực vật này chỉ được trồng ở một nơi duy nhất trên thế giới: nhóm quần đảo nhỏ ở vùng biển Banda, một bộ phận của quần đảo Moluccas (hay quần đảo Spice) ở vùng Đông Bắc Indonesia. Loài cây có nhánh dày, tán lá rậm, lá hình bầu dục màu xanh đậm, nở hoa nhỏ màu vàng hình quả chuông, quả có hình dạng giống quả lê màu vàng nhạt. Quả có một lớp vỏ nhẵn, khi chín lớp vỏ chia thành hai nửa dài dọc theo chiều dài quả. Bên trong là áo hạt màu nâu tím, bóng, dài 2-3cm bề ngang là 2cm, lớp ngoài có màu hồng đậm hay đỏ thẫm. Có hai loại gia vị làm từ nhục đậu khấu là hạt khô (nutmeg) và phần lụa nằm giữa vỏ hạt (mace).

Nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages, and was used as a flavouring, medicinal, and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity. The Arab-Venetian dominance of the trade finally ended in 1512, when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources.

Vào thời Trung cổ, nhục đậu khấu là một loại nguyên liệu giá trị cao và rất đắt đỏ, thường được sử dụng làm hương liệu, thuốc, chất bảo quản. Trong suốt giai đọan này, người Ả rập nhập khẩu độc quyền loại gia vị này cho châu Âu. Họ bán nhục đậu khấu với giá cao cho thương lái người Venice nhưng không bao giờ tiết lộ chính xác là họ lấy nguyên liệu thô có giá trị này ở đâu. Năm 1512, khi người Ba Lan đặt chân đến quần đảo Banda khai thác nguồn nguyên liệu quý giá, ưu thế cạnh tranh giao thương của người Ả rập đã chấm dứt.

Always in danger of competition from neighbouring Spain, the Portuguese began subcontracting their spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow into the Netherlands, and the Dutch commercial fleet swiftly grew into one of the largest in the world. The Dutch quietly gained control of most of the shipping and trading of spices in Northern Europe. Then, in 1580, Portugal fell under Spanish rule, and by the end of the 16th century the Dutch found themselves locked out of the market. As prices for pepper, nutmeg, and other spices soared across Europe, they decided to fight back.

Luôn nằm trong nguy cơ cạnh tranh với nước láng giềng là Tây Ban Nha, người Ba Lan bắt đầu bán trung gian loại gia vị này cho các thương lái người Hà Lan. Lợi nhuận tăng đều từ Hà Lan và đội tàu thương lái Hà Lan nhanh chóng trở thành một trong những đội tàu lớn nhất trên thế giới. Thương lái Hà Lan gần như giành quyền kiểm soát vận chuyển và buôn bán gia vị ở Bắc Âu. Tiếp đó, vào năm 1850, Bồ Đào Nha nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha, đến cuối thế kỷ 16, người Hà Lan bị đẩy ra khỏi thị trường. Khi giá cả hạt tiêu, nhục đậu khấu và những loại gia vị khác tăng mạnh ở châu Âu, họ quyết định phản bác lại.

In 1602, Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company. By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide, with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease. Doctors were desperate for a way to stop the spread of this disease, and they decided nutmeg held the cure. Everybody wanted nutmeg, and many were willing to spare no expense to have it. Nutmeg bought for a few pennies in Indonesia could be sold for 68,000 times its original cost on the streets of London. The only problem was the short supply. And that’s where the Dutch found their opportunity.

Năm 1602, thương lái Hà Lan thành lập VOC, công ty thương mại nổi tiếng với cái tên Công ty Đông Ấn Hà Lan. Năm 1617, VOC trở thành công ty thương mại giàu nhất thế giới. Công ty có 50000 nhân viên trên toàn thế giới, với một đội quân tư nhân gồm 30000 người và đội tàu gồm 200 tàu. Cùng lúc đó, hàng ngàn người khắp châu Âu chết do bệnh dịch hạch, căn bệnh dễ lây lan và gây tử vong cao. Các bác sỹ đã tìm cách ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này và họ nhận thấy rằng nhục đậu khấu có thể chữa khỏi. Mọi người đều muốn có loại gia vị này, nhiều người sẵn sàng trả bất cứ mức giá nào để có được nó. Nhục đậu khấu mua vào với giá vài xu Indonesia có thể bán ra với giá cao gấp 68000 lần trên khắp các đường phố ở Luân Đôn. Vấn đề duy nhất đó là nguồn cung hạn chế, và người Hà Lan đã nhận thấy cơ hội này.

The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from other invaders. In 1621, the Dutch arrived and took over. Once securely in control of the Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any trees outside the plantation zones. Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed which could be grown elsewhere would leave the islands. There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a sliver of land called Run, only 3km long by less than 1 km wide, was under the control of the British. After decades of fighting for control of this tiny island, the Dutch and British arrived at a compromise settlement, the Treaty of Breda, in 1667. Intent of securing their hold over every nutmeg-producing island, the Dutch offered a trade: if the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. That other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century.

Quần đảo Banda nằm dưới quyền kiểm soát của bá vương, người luôn duy trì chính sách thương mại trung lập đối với các thế lực bên ngoài. Điều này giúp họ tránh để Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha đóng quân trên đất mình, nhưng điều này cũng làm cho họ nằm trong nguy cơ bị tấn công xâm lược. Năm 1621, Hà Lan đến và chiếm đóng trên đảo. Khi đã nắm quyền kiểm soát đảo Banda, người Hà Lan bắt đầu làm việc bảo vệ nguồn lợi đầu tư mới. Họ tập trung mọi thứ vào sản xuất nhục đậu khấu ở những vùng dễ bảo vệ, không gây hại và phá bỏ các loại cây khác ngoài khu vực. Bất kì ai bị phát hiện gieo trồng hay tích trữ loại hạt này theo mà không có ủy quyền chính đáng thì sẽ bị phạt rất nặng. Thêm vào đó, khi mang đi xuất khẩu, người ta phủ lớp vôi bên ngoài nhục đậu khấu để đảm bảo sẽ không có hạt mầm nào bị rơi ra khi vận chuyển và mọc ở nơi khác. Chỉ có một trở ngại duy nhất khi Hà Lan giành quyền kiểm soát ở đây. Một hòn đảo nhỏ ở đảo Banda có tên gọi là Run, dài 3km và rộng 1km nằm dưới quyền kiểm soát của Anh. Sau nhiều thập kỷ chiến đấu giành quyền kiểm soát ở vùng đất hẹp này, Hà Lan và Anh tiến tới thỏa hiệp bằng Đạo luật Breda năm 1667. Người Hà Lan có ý định bảo đảm việc sản xuất nhục đậu khấu trên đảo nên đã đề nghị giao dịch: nếu người Anh trao hòn đảo Run cho họ, họ sẽ trao lại một hòn đảo xa xôi và ít giá trị hơn ở Bắc Mỹ. Người Anh chấp nhận. Hòn đảo đó là Manhattan, ngày nay là New Amsterdam và sau đó trở thành New York. Độc quyền hạt nhục đậu khấu của người Hà Lan lại được kéo dài thêm một trăm năm nữa.

Then, in 1770, a Frenchman named Pierre Poivre successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius, an island offline the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean where they thrived, especially on the island of Grenada. Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves. Finally, in 1809, the British returned to Indonesia and seized the Banda Islands by force. They returned the islands to the Dutch in 1817, but not before transplanting hundreds of nutmeg seedlings to plantations in several locations across southern Asia. The Dutch nutmeg monopoly was over.

Tiếp đó, vào năm 1770, một người Pháp có tên là Pierre Poivre đã thành công trong việc buôn lậu hạt nhục đậu khấu, mang đến Mauritius, hòn đảo dọc bờ biển châu Phi một cách an toàn. Một trong số các hạt sau đó đã được xuất khẩu tới vùng Caribbean, nơi phát triển mạnh, đặc biệt là ở đảo Grenada. Tiếp đó, vào năm 1778, núi lửa phun trào ở vùng Banda đã gây ra đợt sóng thần, cuốn trôi một nửa số loại cây này. Cuối cùng, vào năm 1809, người Anh quay lại Indonesia và xâm lược đảo Banda. Họ giao trả lại các hòn đảo cho Hà Lan vào năm 1817, nhưng không phải trước lúc có hàng ngàn hạt nhục đậu khấu được cấy trồng ở vài nơi dọc Nam Á. Độc quyền kiểm soáthạt nhục đậu khấu của Hà Lan chấm dứt.

Today, nutmeg is grown in Indonesia, the Caribbean, India, Malaysia, Papua New Guinea and Sri Lanka, and world nutmeg production is estimated to average between 10,000 and 12,000 tonnes per year.

Ngày nay, nhục đậu khấu được trồng ở Indonesia, vùng Caribbean, Ấn Độ, Malaysia, Papua New Guinea và Sri Lanka, ước tính trên thế giới trung bình sản xuất từ 10000 đến 12000 tấn nhục đậu khấu mỗi năm.

Dịch song ngữ IELTS Cambridge

IELTS Reading Practice Test

Cambridge IELTS Reading 5-15 Explanation

Leave a Reply